Michael Ruppik – Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300

Książka „Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300” opisuje możliwości zastosowania normy Koleji Niemieckich do malowania wszelkiego rodzaju pojazdów szynowych. Jest ona pierwszym takim zestawieniem zastosowań tej normy na rynku księgarskim.

Norma DBS 918 300 jest jednym z najbardziej efektywnych przepisów w zakresie malowania taboru szynowych stosowanych obecnie w przemyśle pojazdów szynowych. Dzięki kilku klasom produktów opisanych w poszczególnych arkuszach normy możliwe jest zaplanowanie optymalnego lakierowania każdego typu pojazdu kolejowego. Ze względu na fakt, iż norma ta zawiera zarówno produkty wodorozcieńczalne, jak i rozpuszczalnikowe, oparte na niej przepisy dostosować można do różnych warunków malowania. Ten niezawodny model znajduje swoje praktyczne zastosowanie nie tylko w przemyśle kolejowym w Niemczech, ale również dla wielu innych krajowych Europy.

Warto podkreślić, że niewłaściwe stosowanie danych technicznych niejako według zasady “kopiuj i wklej” wynikające z nieznajomości normy lub ze stosowania jej nieaktualnych wersji skutkuje nieprawidłowym doborem powłok, które nie są akceptowane przez odbiorców. Aby rozpoznać i odpowiednio skorygować takie błędy w instrukcji lakierowania, użytkownik musi posiadać aktualną wiedzę na temat stosowania materiałów zgodnie z normą DBS 918 300. Dlatego, celem mojej książki jest umożliwienie zrozumienia w zwartej formie korelacji pomiędzy poszczególnymi arkuszami normy oraz zakresami ich zastosowania

 

Produktinformation

Autor: Michael Ruppik

Titel: Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300

Verlag: Pigmentar GmbH; Auflage: 1 (27. Mai 2020)

Sprache: Polnisch

Leseprobe:

Leseprobe M. Ruppik – Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300 …

Softcover

ISBN-13: 978-3945692-22-6

Preis: 15,00 EUR

Anzahl Seiten: 89

Das Buch wird in VLB verzeichnet und ist  über alle Buchhandlungen lieferbar.

Auch über unsere Webseite oder in Ihrer Buchhandlung bestellbar.

Das Buch im Online-Shop kaufen …

Weitere Bücher aus dem Bereich Technik/Beschichtungsstoffe: